Ing. Martin Klaučo, PhD. a doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. sú autormi novej knižnej publikácie vydanej v prestížnom vydavateľstve Springer:

MPC-Based Reference Governors - Theory and Case Studies

Srdečne blahoželáme!Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 04.06.2019 18:08
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS