Pod záštitou pána dekana sa v pondelok 10.6.2019 konalo slávnostné udeľovanie cien za najlepšie diplomové práce na FCHPT. Z ÚIAM získali ceny za svoje diplomové práce Ing. Oliver Čizmazia a Ing. Michaela Horváthová. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

FB-Fotka

Ing. Oliver Čizmazia získal cenu od spoločnosti Regotrans-Rittmeyer za svoju diplomovú prácu na tému: "Návrh riadiaceho systému pre pasterizačný proces". Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Kalúz, PhD.

Ing. Michaela Horváthová získala cenu od spoločnosti SIEMENS za svoju diplomovú prácu na tému: "Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu". Školiteľom tejto práce bol Ing. Juraj Oravec, PhD.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 11.06.2019 9:30
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS