V utorok 11. júna sa v Aule Aurela Stodolu konali slávnostné promócie absolventov štúdia na FCHPT - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Z absolventov inžinierskeho štúdia na ÚIAM sa na promóciách zúčastnili: Ing. Oliver Čizmazia, Ing. Matúš Furka, Ing. Michaela Horváthová (prospela s vyznamenaním – Cena dekana FCHPT a cena rektora STU), Ing. Rudolf Hronec, Ing. Karol Kiš a Ing. Martin Mojto. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 17.06.2021 17:08
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS