V pondelok 17. júna 2019 sa na ÚIAM konali obhajoby záverečných prác. Svoje bakalárske práce úspešne obhájili študenti bakalárskeho štúdia: Michal Gubrický, Matej Hatvanyi, Katarína Karaffová, Juraj Kavor, Darko Križan, Michaela Lehotová, Lucia Míková a Jozef Štofa. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj osobnom živote!

FB-Fotka

Michal Gubrický obhájil bakalársku prácu na tému "Riadenie kmitavých systémov". Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Klaučo, PhD.

Matej Hatvanyi obhájil bakalársku prácu na tému "Viacrozmerné riadenie chemického reaktora". Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Klaučo, PhD.

Katarína Karaffová obhájila bakalársku prácu na tému "Vnútorný navigačný systém pre robotické vozidlá.". Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Kalúz, PhD.

Juraj Kavor obhájil bakalársku prácu na tému "Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd". Školiteľkou tejto práce bola doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Darko Križan obhájil bakalársku prácu na tému "Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd". Školiteľkou tejto práce bola doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Michaela Lehotová obhájila bakalársku prácu na tému "Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora". Školiteľkou tejto práce bola doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Lucia Míková obhájila bakalársku prácu na tému "Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora". Školiteľom tejto práce bol Ing. Juraj Oravec, PhD.

Jozef Štofa obhájil bakalársku prácu na tému "Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu". Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Kalúz, PhD.Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 18.06.2019 9:36
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS