V pondelok 1.7.2019 sa uskutočnil odborný seminár, ktorý viedol Prof. Gustavo Sanchez z JK Lakshmipat University, India, na tému "Technologies for Crop Monitoring - Some Opportunities and Challenges in India".

FB-Fotka    FB-Udalosť


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 01.07.2019 13:54
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS