V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku:

R. Paulen – M. Fikar: Dynamic real-time optimization of batch processes using Pontryagin’s minimum principle and set-membership adaptation. Computers & Chemical Engineering, vol. 128, pp. 488–495, 2019.

V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku:

R. Paulen – M. Fikar: Dynamic real-time optimization of batch processes using Pontryagin’s minimum principle and set-membership adaptation. Computers & Chemical Engineering, vol. 128, pp. 488–495, 2019.

https://authors.elsevier.com/a/1ZM32MK3kpgbB


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 08.07.2019 11:02
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS