Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave oznamuje, že dňa 20. septembra 2019 o 11:00 hod. sa na FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, NB, blok B, 6. poschodie, miestnosť CH641, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Juraja Oravca, PhD., odborného asistenta z Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU na tému "Pokročilé metódy robustného riadenia energeticky náročných procesov".

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 22.09.2019 20:35
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS