V dňoch 31. augusta až 11. septembra sa doc. Radoslav Paulen a Ing. Martin Mojto zúčastnili na vedecko-výskumnom pobyte na Technische Universität Dortmund, Nemecko. V rámci pobytu viedol doc. Paulen odborný seminár na tému "Optimal Control of Batch Membrane Processes" a Ing. Mojto predstavil svoju výskumnú prácu v prednáške "Control structure analysis and design of inferentials for an industrial depropanizer column".

FB-fotky


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 12.09.2019 21:07
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS