Na oddelení matematiky dňa 2.10.20199.00 v zasadačke sa uskutoční vedecký seminár na tému: Variácie a zovšeobecnenia Olivierovej vety.

Referovať bude prof. RNDr. János T. Tóth, PhD. prorektor UJS Komárno.Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD.
Posledná aktualizácia: 26.09.2019 13:44
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS