Dňa 16.10.20199.00 sa v zasadačke oddelenia matematiky uskutoční vedecký seminár na tému Infinite Summations.

Referovať bude RNDr. Renáta Masárová, PhD. z MTF STU z monografie D. Bressoud: A Radical Approach to Real Analysis.Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD.
Posledná aktualizácia: 10.10.2019 13:04
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS