V dňoch 17. a 18. októbra sa doc. Radoslav Paulen zúčastnil prednáškového pobytu na VŠChT Praha a na Univerzite Pardubice. Predniesol výsledky svojej vedeckej práce na tému Optimálna prevádzka membránových procesov.

FB-Fotky


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.10.2019 12:10
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS