V stredu 6.11.2019 sa na našej fakulte konala 21. medzinárodná študentská vedecká konferencia, ktorej hlavnými organizátormi boli tento rok členovia nášho ústavu. Účastníci pochádzali z Českej, Poľskej a Slovenskej republiky a prezentovali svoje výsledky v 12-tich príspevkoch.

FB-fotka

Víťazné poradie bolo:

1. Bc. Matej Kintler: Identifikácia FLEXY2 pomocou metódy Garantovaného odhadu parametrov,

2. Bc. Lucia Míková: Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie. Táto práca získala aj špeciálnu cenu od partnera sekcie ŠVK - spoločnosti Humusoft.

3. Bc. Darko Križan: Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd,

4. Bc. Diana Dzurková: Pixybot rozšírený o vizualizáciu údajov získaných bezdrôtovou komunikáciou pomocou Xbee modulov,

5. Bc. Michal Slávik: Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora.


Ďalšie príspevky v našej sekcii:

Bc. Juraj Kavor: Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd,

Bc. Rudolf Trautenberger: Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok,

Ing. Vít Cibulka: Nonlinear vehicle control using linear predictors,

Ing. Denis Efremov: Lateral and longitudinal driving envelope definition,

Mgr. Patryk Grelewicz: Adaptive Dynamic Matrix Controller for Heating Process,

Mgr. Jakub Musiał: Qualitative analysis of chosen methods of Control Performance Assessment,

Ing. Jakub Pospiech: Deriving tuning rules for B-BAC controler for benchmark processes.


Všetkým účastníkom ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 12.11.2019 17:24
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS