Sme spoluautormi na novom článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Journal of Process Control (IFAC). Tento článok predstavuje novú metódu pre návrh optimálnych experimentov pre nelineárne systémy. Vznikol vďaka spolupráci nášho ústavu s Technische Universität Dortmund ako rozšírenie nášho príspevku z ostatného svetového kongresu International Federation of Automatic Control (IFAC), kde bol vybraný ako jeden z najlepších v oblasti riadenia chemických procesov.
V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku:
Anwesh Reddy Gottu Mukkula – Radoslav Paulen: Optimal experiment design in nonlinear parameter estimation with exact confidence regions


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 21.11.2019 13:29
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS