V pondelok 25.11.2019 sa konal Veľtrh vysokých škôl, ktorý zorganizovalo Gymnázium Pavla Horova Michalovce. Medzi stánkami FCHPT STU v Bratislave sa predstavil aj náš stánok IAM, v ktorom Ing. Richard Valo, PhD. predviedol návštevníkom praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov zostrojené našimi študentami a absolventmi. Ďakujeme všetkým návštevníkom a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 02.12.2019 16:28
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS