V piatok 6.12.2019 sa konalo slávnostné udeľovanie cien dekana FCHPT. Pán dekan profesor Ing. Anton Gatial, DrSc. udelil ceny výnimočným študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia za študijné výsledky, vedecké prínosy a činnosť v prospech našej fakulty. Medzi ocenenými boli aj študenti IAM - v abecednom poradí: Ing. Peter Bakaráč, Bc. Kristína Fedorová, Ing. Matúš Furka, Bc. Lenka Galčíková, Ing. Michaela Horváthová, Ing. Petra Valiauga a Marek Wadinger. Všetkým oceneným študentom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

FB-FotkaZodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 08.01.2020 15:43
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS