V pondelok 2.12.2019 bol Ing. Juraj Oravec, PhD. vymenovaný za docenta v odbore automatizácia. Na slávnostnom vymenovaní si spolu so 4 ďalšími novými docentmi prevzal menovací dekrét od rektora STU v Bratislave pána profesora Ing. Miroslav Fikar, DrSc. Srdečne blahoželáme!

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 07.01.2020 11:35
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS