V pondelok 13. januára obhajovali výsledky svojich zaujímavých semestrálnych projektov študenti IAM: Bc. Diana Dzurková, Bc. Kristína Fedorová, Bc. Lenka Galčíková, Bc. Matej Kintler, Bc. Roman Kohut, Bc. Alexy Morozov, Bc. Michal Slávik a Bc. Rudolf Trautenberger.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 16.01.2020 11:18
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS