Veda nie je kvalitnou sama o sebe. Je nutné aby členovia vedeckej komunity venovali svoj čas (poväčšine dobrovoľne) posudzovaniu vedeckých výstupov svojich kolegov a aby tak pomohli svojim kolegom zlepšiť svoje metódy či výsledky a ich prezentáciu. Doc.  Radoslav Paulen získal za svoju recenznú prácu certifikát od renomovaného medzinárodného vedeckého časopisu Optimal Control Applications and Methods (OCAM).

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 14.02.2020 8:55
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS