Dňa 24.04.2020 o 10:30 sa on-line formou uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ayusha Sharmu s názvom "Mathematical Modeling and Optimal Operation of Membrane Processes" v študijnom programe 2621V03 riadenie procesov D-RP, ktorý sa uskutočňuje v študijnom odbore Kybernetika. Verejnosť môže obhajobu sledovať on-line cez Google Meet (pre zamestnancov STU) a živý prenos bude sprostredkovaný aj cez stránku YouTube (pre verejnosť).

Update: priebeh obhajoby dizertačnej práce je dostupný online: prvá časť (obhajoba a otázky) a druhá časť (vyhlásenie výsledku)

Sharma_autoreferat.pdf

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.04.2020 12:39
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS