Veda žije aj v dnešných výnimočných časoch a prekračuje hranice hoci fyzické hranice sú uzavreté. V dňoch 12.-15. mája 2020 sa uskutočňuje European Control Conference 2020. Prvý raz v histórii tejto konferencie sa tak deje virtuálne a konferencia je tak otvorená účasti celého sveta.

FB-Fotka

https://ecc20.eu/

Za IAM sa konferencie aktívne zúčastňuje doc. Radoslav Paulen s príspevkom:

S. Thangavel, R. Paulen, S. Engell: Adaptive multi-stage NMPC using sigma point principles.

https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2137

Prezentovaný príspevok je výsledkom projektu bilaterálnej spolupráce s Technische Universität Dortmund (financovaný MŠVVaŠ SR a nemeckou agentúrou DAAD), projektu APVV-15-0007 a európskeho (H2020) projektu MSCA-IF-EF-ST (ID: 790017).


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.05.2020 20:20
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS