S veľkým zármutkom oznamujeme, že dňa 7.6.2020 nás navždy opustil náš bývalý kolega, spolupracovník, učiteľ a hlavne skvelý človek - doc. Ing. Jozef Maťko, CSc. Pozostalej rodine vyjadrujeme úprimnú sustrasť. Pohreb sa bude konať v piatok, 12.6.2020 o 11:45 hod. v bratislavskom krematóriu.


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná aktualizácia: 12.06.2020 10:18
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS