Doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a Ing. Martin Klaučo, PhD. získali prestížne ocenenie "Cena za vedeckú a odbornú lietratúru za rok 2019", ktoré udelil Literárny fond Slovenskej republiky v kategórii technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 09.09.2020 12:28
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS