Náš úspešný absolvent Ing. Ján Drgoňa, PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí v Pacific Northwest National Laboratory, Washington, USA, je vedúcim autorom publikácie v prestížnom časopise "Annual Reviews in Control". Z ÚIAM na tejto publikácii spolupracoval doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.

Ján Drgoňa, Javier Arroyo, Iago Cupeiro Figueroa, David Blum, Krzysztof Arendt, Donghun Kim, Enric Perarnau Ollé, Juraj Oravec, Michael Wetter, Draguna L. Vrabie, Lieve Helsen: All you need to know about model predictive control for buildings. Annual Reviews in Control, 2020.

FB-status


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 30.09.2020 13:30
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS