Niektorým z nás sa nepáči, ako aktuálne opatrenia obmedzujú náš každodenný život. Sú však medzi nami aj takí, ktorí prevzali na seba zodpovednosť, dobrovoľne sa vystavili zvýšenému riziku a aktívne pomáhajú tým, ktorí to práve potrebujú. Sme hrdí na to, že medzi týmito šľachetnými ľuďmi je aj naša študentka Miška.
Miška je študentkou inžinierskeho študijného programu "Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve" na FCHPT STU v Bratislave. Popri dištančnom štúdiu sa vo svojom voľnom čase venuje dobrovoľníctvu - testuje ľudí na koronavírus. Celý rozhovor s Miškou si môžete prečítať v našom Optiblogu.

FB-Status


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 02.11.2020 11:00
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS