Naša doktorandka Ing. Lenka Galčíková, ktorá minulý rok zvíťazila v medzinárodnej súťaži Female Engineering MOL Programme 2019 v Budapešti, sa stala tvárou kampane aktuálneho ročníka súťaže za Slovenskú republiku.
Do súťaže Female Engineering MOL Programme 2020 sa môžete prihlásiť do 15.12.2020 na stránke MOL Group.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.11.2020 9:53
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS