V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier voľný prístup k nášmu novému vedeckému článku:

Ján Drgoňa - Javier Arroyo - Iago Cupeiro Figuero - David Blum - Krzysztof Arendt - Donghun Kim - Enric Perarnau Ollé - Juraj Oravec - Michael Wetter - Draguna L. Vrabie - Lieve Helsen: All you need to know about model predictive control for buildings. Annual Reviews in Control (50), 190-232, 2020.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 16.12.2020 9:38
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS