Tento rok sa mala prestížna medzinárodná vedecké konferencia
"59th IEEE Conference on Decision and Control" konať na ostrove Jeju v Kórejskej republike, ale s ohľadom na aktuálnu situáciu sa konferencia koná v onlinie formáte. Ing. Michaela Horváthová prezentovala na tejto konferencii príspevok IAM:

Michaela Horváthová - Juraj Oravec - Monika Bakošová: Real-Time Convex-lifting-based Robust Control Using Approximated Control Law.

Ing. Michaela Horváthová tiež predsedala sekcii "Robust Control II".

FB-status


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 16.12.2020 9:55
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS