Ing. Martin Klaučo, PhD. sa stal podpredsedom prestížnej organizácie IEEE Československej odbornej skupiny Control Systems.
Srdečne blahoželáme!


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.01.2021 14:31
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS