V utorok 12.1.2021 sa na IAM konali online obhajoby semestrálnych projektov študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Výsledky svojich zaujímavých semestrálnych projektov prezentovali: Bc. Martin Bachorík, Bc. Michal Gubrický, Bc. Katarína Karaffová, Bc. Juraj Kavor, Bc. Michal Mateáš, Bc. Lucia Míková a Bc. Peter Szedlák.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 19.01.2021 15:21
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS