Dňa 26.2.2021 o 13:00 sa on-line formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Matúša Furku a Ing. Martina Mojta v študijnom programe 2621V03 riadenie procesov D-RP, ktorý sa uskutočňuje v študijnom odbore Kybernetika. Súčasťou dizertačnej skúšky je obhajoba písomnej práce Ing. Furku na tému "Senzorické siete s pokročilými bezpečnostnými a anonymizačnými vlastnosťami" a písomnej práce Ing. Mojta na tému "Data-based Design of Inferential Sensors for Petrochemical Industry". Verejnosť môže obhajobu sledovať on-line cez Google Meet (pre zamestnancov STU) a živý prenos bude sprostredkovaný aj cez stránku YouTube (pre verejnosť).

FB-Udalosť


Zodpovednosť za obsah: Ing. Martin Mojto
Posledná aktualizácia: 12.02.2021 16:48
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS