Rozvrh predmetov, ktoré v letnom semestri zabezpečuje ÚIAM na FCHPT STU je už dostupný pre študentov na stránke: www.uiam.sk/rozvrh


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 15.02.2021 11:09
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS