V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu novému vedeckému článku:

Juraj Oravec – Michaela Horváthová – Monika Bakošová: Multivariable Robust MPC Design for Neutralization Plant: Experimental Analysis. European Journal of Control, zv. 58, str. 289–300, 2021.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 19.02.2021 11:12
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS