V piatok 26.2.2020 sa online formou uskutočnili úspešné dizertačné skúšok. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.


Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

FB-Fotka

Dizertačné skúšky sa konali v študijnom programe 2621V03 riadenie procesov D-RP, ktorý sa uskutočňuje v študijnom odbore Kybernetika. Verejnosť mohla obhajobu sledovať on-line prenos prostredníctvom YouTube.Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 03.03.2021 8:51
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS