V piatok 5.3.2021 sa konal online workshop, ktorý riešil problémy optimálneho riadenia s ohľadom na možnosti priemyselnej implementácie. Na tomto probléme spolupracuje ÚIAM, FCHPT STU spolu s rešpektovaným partnerským pracoviskom na univerzite RUB Bochum v Nemecku.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 05.03.2021 17:24
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS