V piatok 16.4.2021 sa konal 2. online workshop, ktorý riešil problémy návrhu optimálneho riadenia s ohľadom na možnosti priemyselnej implementácie. Na tomto projekte spolupracuje ÚIAM, FCHPT STU s rešpektovaným partnerským pracoviskom na univerzite RUB Bochum v Nemecku.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 16.04.2021 13:44
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS