V pondelok 31.mája 2021 sa na ÚIAM konali online obhajoby diplomových prác. Svoje diplomové práce úspešne obhájili študenti inžinierskeho štúdia: Martin Bachorík, Diana Dzurková, Martin Gömöry, Michal Gubrický, Samuel Hrstka, Michal Mateáš, Lucia Míková, Katarína Karaffová, Juraj Kavor, Darko Križan, Daniel Ondra, Peter Szedlák, Jozef Štofa a Zuzana Vagaská. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj osobnom živote!

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 31.05.2021 20:43
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS