Vo štvrtok 17. júna sa konali slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia na FCHPT STU v Bratislave. Z absolventov inžinierskeho štúdia na ÚIAM sa na promóciách zúčastnili: Ing. Martin Bachorík, Ing. Martin Gömöry, Ing. Michal Gubrický, Ing. Samuel Hrstka, Ing. Katarína Karaffová, Ing. Juraj Kavor, Ing. Darko Križan a Ing. Zuzana Vagaská. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 22.06.2021 7:49
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS