Každý rok sa na FCHPT STU udeľujú ceny za najlepšie diplomové práce. Sme hrdí, že medzi ocenenými sú aj absolventi IAM:
- Ing. Martin Bachorík získal cenu od spoločnosti SIEMENS,
- Ing. Samuel Hrstka a Ing. Lucia Míková získali ceny od spoločnosti HUMUSOFT.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

FB-Fotka

Viac nájdete na stránke:

https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/ocenenia-za-diplomove-prace-1.html?page_id=4531


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 29.06.2021 12:22
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS