Sme autormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering. Vydavateľstvo Elsevier umožňuje 50-dňový voľný prístup k novým publikáciám v rámci podpory šírenia vedeckých výsledkov. Náš článok sumarizuje metódy na spracovanie dát a návrh inferenčných senzorov pre petrochemický priemysel. Tieto metódy sú aplikované na dve priemyselné prípadové štúdie. Článok bol vytvorený v spolupráci s naším priemyselným partnerom Slovnaft, a.s.


Martin Mojto – Karol Ľubušký – Miroslav Fikar – Radoslav Paulen: Data-based design of inferential sensors for petrochemical industry


Zodpovednosť za obsah: Ing. Martin Mojto
Posledná aktualizácia: 23.07.2021 7:47
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS