Doktorand z IAM Ing. Martin Mojto sa 29.07.2021 zúčastnil workshopu Big & BioData Analysis and Processing (BiBiDAP). Tento workshop bol zameraný na analýzu a spracovanie dát s využitím rôznych matematických a štatistických metód. Martin Mojto prezentoval tému návrhu inferenčných senzorov pre petrochemický priemysel založený na dátach.

Foto


Zodpovednosť za obsah: Ing. Martin Mojto, PhD.
Posledná aktualizácia: 16.08.2021 7:45
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS