Firma INTECH CONTROL spol. s.r.o. hľadá študentov tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na vykonávanie nasledovnej práce:

Podrobnejšie informácie je možné získať na webovej adrese www.intechcontrol.sk

Firma INTECH CONTROL spol. s.r.o. hľadá študentov tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na vykonávanie nasledovnej práce:

Podrobnejšie informácie je možné získať na webovej adrese www.intechcontrol.sk

Ponúkajú:

Očakávajú:


URL adresa

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS