Spoločnosť Garrett Advancing Motion (www.garrettmotion.com) hľadá absolventov v oblasti riadenia pre automobilový priemysel. Primárne sú pracovné miesta vypísané do Prahy, ale keďže spoločnosť aktívne pôsobí vo viacerých krajinách vrátane Slovenska, tak preferované miesto uchádzača bude zvážené v rámci pracovného pohovoru.

Systems Engineer:
https://ehth.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX/job/3943/?utm_medium=jobshare

Sr. Research Engineer:
https://ehth.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX/job/4989/?utm_medium=jobshare

Research Engineer:
https://ehth.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX/job/5104/?utm_medium=jobshare


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 22.11.2021 12:08
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS