Z výsledkov anonymnej fakultnej ankety vyplýva, že absolventi bakalárskeho štúdia vyhodnotili v akademickom roku 2020/2021 ako najlepší predmet "Riadenie procesov", ktorý zabezpečuje náš ústav. Sme hrdí, že aj v neľahkej dobe dištančného vyučovania sa nám podarilo presvedčiť študentov o kvalite vzdelávania na našom ústave. Veľmi si vážime dôveru študentov a aj naďalej sa budeme snažiť zabezpečovať kvalitnú výučbu na všetkých predmetoch.

FB-status


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 22.11.2021 12:08
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS