V piatok 10.12.2021 sa uskutočnili on-line formou dizertačné skúšky doktorandov na ÚIAM. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.
Ing. Kristína Fedorová obhajovala svoju prácu na tému "Distributed Predictive Control of Microgrids". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD..
Ing. Lenka Galčíková obhajovala svoju prácu na tému "Complexity Reduction of Large-Scale Model Predictive Control". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..
Ing. Roman Kohút obhajoval svoju prácu na tému "Forecasting Algorithms for Electricity Consumption and Renewable Production". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD..

FB-Fotka

Dizertačné skúšky sa konajú v študijnom programe 2621V03 riadenie procesov D-RP, ktorý sa uskutočňuje v študijnom odbore Kybernetika. Verejnosť môže obhajobu sledovať on-line prostredníctvom YouTube: https://youtu.be/J3WNV5gApSk.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.12.2021 10:41
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS