Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.researchgate.net/profile/Amir-Mosavi-3
Telefón:
+421 259 325 349
ORCID iD:
0000-0003-4842-0613
WoS ResearcherID:
I-7440-2018
Vedecká činnosť:
Statistical machine learning, explainable, ethical and robust AI, scalable inference, probabilistic programming, and building an automatic statistician.
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=aGvspKAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Dostupnosť:

Rozvrh hodín (2023/2024 – Letný semester)

Nebol nájdený žiadny záznam v databáze!
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS