Pracovné zaradenie:
Technicko-hospodársky pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB C673
eMail:
Telefón:
+421 259 325 363
Dostupnosť:

Rozvrh hodín (2023/2024 – Zimný semester)

Nebol nájdený žiadny záznam v databáze!
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS