Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 651
eMail:
Webová stránka:
http://www.kirp.chtf.stuba.sk/~valo
Telefón:
+421 259 325 354
ORCID iD:
0000-0001-8234-0401
Google Scholar:
OT849TgAAAAJ
Vedecká činnosť:
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2022/2023 – Letný semester

Logické riadenie (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Operačné systémy II (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Technické prostriedky automatizácie II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Informatika II (Bakalárske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Operačné systémy I (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Operačné systémy I (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Priemyselné riadiace systémy (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2021/2022 – Letný semester

Internetové a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Logické riadenie (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Technické prostriedky automatizácie II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Informatika II (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Operačné systémy I (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Priemyselné riadiace systémy (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Technické prostriedky automatizácie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Linux -- základná automatizácia (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Operačné systémy (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Priemyselné riadiace systémy (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Linux -- základná automatizácia (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Operačné systémy (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Priemyselné riadiace systémy (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2018/2019 – Letný semester

Webové technológie v automatizácii (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Základy elektrotechniky (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Matlab -- pokročilé techniky (Inžinierske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matlab -- pokročilé techniky (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Základy elektrotechniky (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Linux -- základná automatizácia (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Operačné systémy (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Priemyselné riadiace systémy (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2016/2017 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Základy elektrotechniky (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Zimný semester

Linux -- základná automatizácia (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Operačné systémy (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)

2015/2016 – Letný semester

Základy elektrotechniky (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2015/2016 – Zimný semester

Linux -- základná automatizácia (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Linux -- základná automatizácia (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS