Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 651
eMail:
Webová stránka:
http://www.kirp.chtf.stuba.sk/~valo
Telefón:
+421 259 325 354
ORCID iD:
0000-0001-8234-0401
Google Scholar:
OT849TgAAAAJ
Vedecká činnosť:
Dostupnosť:

Publikácie

Článok v časopise

 1. A. Ahmad – R. Paulen – R. Valo – M. Fikar – S. Engell: Iterative real-time optimization of a membrane pilot plant. Control Engineering Practice, zv. 147, str. 105907, 2024.   Zenodo
 2. A. Sharma – R. Valo – M. KalúzR. PaulenM. Fikar: Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation. Journal of Process Control, zv. 76, str. 155–164, 2019.
 3. M. Klaučo – R. Valo – J. Drgoňa: Reflux control of a laboratory distillation column via MPC-based reference governor. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 10, str. 139–143, 2017.
 4. I. Rauová – R. Valo – M. KvasnicaM. Fikar: Real-Time Implementation of Explicit MPC Using PLC. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 67–72, 2011.

Príspevok na konferencii

 1. R. Fáber – R. Valo – M. Roman – R. Paulen: Towards Temperature Monitoring in Long-Term Grain Storage. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.   Zenodo
 2. A. Ahmad – R. Paulen – R. Valo – M. Fikar – S. Engell: Experimental validation of iterative real-time optimization for a continuously operated membrane separation pilot plant. V ECCE 13 & ECAB 6 - 13th European Congress of Chemical Engineering & 6th European Congress of Applied Biotechnology - Book of Abstracts, DECHEMA e.V., str. 499–500, 2021.
 3. Ľ. ČirkaM. KalúzD. Dzurková – R. Valo: Educational Device Flexy2 in the Teaching of Experimental Identication. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 239–244, 2019.
 4. A. Sharma – R. Valo – M. KalúzR. PaulenM. Fikar: Experimental validation and comparison of time-optimal and industrial strategy for membrane separation process. V Preprints of the 9th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, Vienna, Austria, February 21-23, 2018, str. 869–874, 2018.
 5. J. Drgoňa – Z. Takáč – M. Horňák – R. Valo – M. Kvasnica: Fuzzy Control of a Laboratory Binary Distillation Column. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 120–125, 2017.
 6. J. Holaza – R. Valo – M. Klaučo: A Novel Approach of Control Design of the pH in the Neutralization Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 191–196, 2017.
 7. M. KalúzĽ. Čirka – R. Valo – M. Fikar: Lab of Things: A Network-Based I/O Services for Laboratory Experimentation. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 14028–14033, 2017.
 8. A. Sharma – J. Drgoňa – D. Ingole – J. Holaza – R. Valo – S. Koniar – M. Kvasnica: Teaching Classical and Advanced Control of Binary Distillation Column. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 348–353, 2016.
 9. A. Sharma – M. Jelemenský – R. Valo – M. KalúzM. Fikar: Process Control Education using a Laboratory Separation Process. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 4–9, 2016.
 10. B. Takács – J. Števek – R. Valo – M. Kvasnica: Python Code Generation for Explicit MPC in MPT. V European Control Conference 2016, Aalborg, Denmark, str. 1328–1333, 2016.
 11. J. Drgoňa – M. Klaučo – R. Valo – J. Bendžala – M. Fikar: Model Identification and Predictive Control of a Laboratory Binary Distillation Column. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2015.
 12. M. KalúzĽ. Čirka – R. Valo – M. Fikar: ArPi Lab: A Low-cost Remote Laboratory for Control Education. V Preprints of the 19th IFAC World Congress Cape Town (South Africa) August 24 - August 29, 2014, 2014.
 13. M. Klaučo – M. Jelemenský – R. Valo – M. Fikar: Identification and Control of a Laboratory Distillation Column. Editor(i): J. Cigánek, Š. Kozák, A. Kozáková, D. Rosinová, V Medzinárodná konferencia Kybernetika a Informatika '14, Nakladateľstvo STU v Bratislave, Oščadnica, zv. 27, 2014.
 14. M. Kalúz – R. Halás – P. Ďurina – R. Valo – Ľ. Čirka: Remote Laboratory Based on Industrial Hardware. Editor(i): Ivan Taufer, Daniel Honc, Milan Javurek, V Proceedings of the 10th International Scientific - Technical Conference Process Control 2012, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2012.
 15. R. Valo – Š. Kozák: Efektívna aplikácia metódy učenia Levenberga a Marquardta. Editor(i): Kozák, Š, Kozáková, A., Rosinová, A., V Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI SAV, STU v Bratislave, str. 107–111, 2012.
 16. I. Rauová – R. Valo – M. KvasnicaM. Fikar: Real-Time Model Predictive Control of a Fan Heater via PLC. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 388–393, 2011.
 17. R. Valo – Š. Kozák: Modifikácia vybraných metód optimalizácie pre procesy učenia v umelých neurónových sieťach. Editor(i): Kozák, Š., Kozáková, A., Rosinová D., V Zborník abstraktov Medzinárodnej konferecie SSKI Kybernetika a informatika, SSKI Bratislava, ŽDIAR, Slovak Republic, 2008.
 18. R. Valo – Š. Kozák: Modifikácia metód premenlivej metriky a jej aplikácie v umelých neurónových sieťach. V Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Michalovce, SR, Michalovce, 2006.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS