Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 651
eMail:
Webová stránka:
http://www.kirp.chtf.stuba.sk/~valo
Telefón:
+421 259 325 354
ORCID iD:
0000-0001-8234-0401
Google Scholar:
OT849TgAAAAJ
Vedecká činnosť:
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Realizované projekty

Akademický rok: 2022/2023

Akademický rok: 2021/2022

Akademický rok: 2020/2021

Akademický rok: 2017/2018

Akademický rok: 2016/2017

Akademický rok: 2015/2016

Akademický rok: 2014/2015

Akademický rok: 2013/2014

Akademický rok: 2012/2013

Akademický rok: 2011/2012

  • Semestrálny projekt I (1. ročník inžinierskeho štúdia)

Akademický rok: 2010/2011

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS