Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 628
eMail:
Webová stránka:
http://math.chtf.stuba.sk/staff/kvasnicka/kvasnic.htm
Telefón:
+421 259 325 342, +421 908 565 246
Dostupnosť:

Publikácie

Článok v časopise

  1. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal – M. Šabo: Grafy, počítače, chémia IV. Matematické obzory, zv. 42, str. 31–43, 1995.
  2. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal – M. Šabo: Grafy, počítače, chémia III. Matematické obzory, zv. 42, str. 35–45, 1994.
  3. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal – M. Šabo: Grafy, počítače, chémia II. Matematické obzory, zv. 42, str. 31–41, 1993.
  4. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal: Two metrics in a Graph Theory Modeling of Organic Chemistry. Discrete Applied Mathematics, zv. 35, str. 1–19, 1992.
  5. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal – M. Šabo: Grafy, počítače, chémia I. Matematické obzory, zv. 39, str. 9–18, 1992.
  6. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal: Grafy v chémii. Acta Math. Univ. Comenian, zv. 44/45, str. 14–20, 1991.
  7. V. Kvasnička – J. Pospíchal – V. Baláž: Reaction and chemical distances and reaction graphs. Theor. Chim. Acta, zv. 79, str. 65–79, 1991.
  8. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Pospíchal: Dual approach to edge distance between graphs. Časopis pro pěstování matematiky, č. 2, zv. 114, str. 155–159, 1989.
  9. V. Baláž – V. Kvasnička – J. Koča – S. Milan: A Metric for Graphs. Časopis pro pestování matematiky, zv. 111, str. 431–433, 1986.

Príspevok na konferencii

  1. J. Babjak – V. Kvasnička: Znovuobjavenie horolezeckého algoritmu s učením. str. 63–68, 2005.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS